logo

Fotogaléria

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená žiada rodičov a žiakov ktorí navštevujúci našu školu, aby dodržiavali nasledovné všeobecné preventívne ochranné opatrenia : 

  • Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy diet'a s príznakmi ochorenia (infekcie dýchacích ciest, ktoré má najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť').
  • pravidelne si umývať' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť' dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu    
  • Nedotýkať' sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť' do koša,
  • vyvarovať' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť'.  
  • Bezodkladne informovať riaditeľstvo ZUŠ o prípadnej cestovateľskej anamnéze (ak niekto zo žiakov alebo ich rodinných príslušníkov bývajúcich v spoločnej domácnosti vycestoval, alebo sa vrátil z oblasti postihnutej koronavírusom).
  • Za pochopenie a rešpektovanie Vám vopred ďakujeme.   

Náhodný obrázok

20161215-15

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená