logo

Fotogaléria

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 3. 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) –

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania

Na základe tohto nariadenia vláda SR odporúča riaditeľom škôl zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Vzhľadom k tejto skutočnosti sa aj my ako škola usilujeme v rámci našich možností o zabezpečenie samoštúdia u žiakov študujúcich na našej škole.

V prípade, že by sa Vám nepodarilo dohodnúť spôsob samoštúdia, neváhajte nás kontaktovať na  tel. čísle.: +421 917 915 283. Vzhľadom k zmenám v organizácii výučby sa neváhajte o týchto zmenách informovať telefonicky na rovnakom tel. čísle. 

Informujeme taktiež, že so súhlasným stanoviskom zriaďovateľa je potrebné poplatok za školné v II. polroku uhradiť v plnej výške.  

 Za pochopenie a ústretovosť v týchto ťažkých časoch Vám srdečne ďakujeme.

Náhodný obrázok

20170510-34

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená