logo

Fotogaléria

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej  oznamuje rodičom a žiakom navštevujúcich niektorý z odborov štúdia na našej škole, že z dôvodov podmienok v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujúcich naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou NEBUDÚ vypísané vyučovacie predmety hodnotené v II. polroku šk. roka 2019/2020.

Hudobný odbor (vyučovacie predmety): komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, štvorručná hra, obligátne nástroje (platí len pre tie nástroje, ktoré nebolo možné plnohodnotne vyučovať)

Výtvarný odbor (vyučovacie predmety): grafika

Za pochopenie Vám ďakujeme. 

Náhodný obrázok

20171218-02

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená