logo

Fotogaléria

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č.2020/12033:2-A2110, písm.a), bodu 7 a súhlasného stanoviska zriaďovateľa – Mesta Trstená, vydáva zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953 v Trstenej pokyn na základe ktorého sa v termíne od 8. 6. 2020 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v ZUŠ Trstená pre INDIVIDUÁLNU FORMU vyučovania s jedným žiakom. Pri nástupe do školy sú žiaci a zamestnanci povinní dodržiavať aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vnútornými predpismi školy s ktorými budú pri nástupe do školy oboznámení, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia. Každý rodič/žiak, ktorý prejaví záujem o nástup do školy po obnovení vyučovania je povinný kontaktovať svojho triedneho učiteľa a dohodnúť s ním podmienky nástupu do školy. Rodičom sa ukladá povinnosť stiahnuť a vypísať vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nájdete (v odkaze pod textom) a pri nástupe do školy bezodkladne doniesť vypísané so sebou. Bez vypísaného vyhlásenia sa nebude môcť žiak zúčastniť vyučovania. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami.

Žiaci Covid 19

Náhodný obrázok

20170426-13

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená