logo

Fotogaléria

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 12. Októbra 2020 do odvolania bude prerušené skupinové vyučovanie ( t. j. hudobná náuka, zborový spev, tanečný odbor a výtvarný odbor). Výučba skupinového vyučovania bude prebiehať dištančnou formou.
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania !

Individuálna forma vyučovania (t.j. hra na hudobný nástroj príp. spev) bude naďalej prebiehať bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Náhodný obrázok

20170322-05

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená