logo

Fotogaléria

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania bude prerušené vyučovanie vo všetkých odboroch (v hudobnom, tanečnom a výtvarnom).

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou (Online).
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch   

od 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Náhodný obrázok

20171122-10

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená