logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v našom okrese (červená farba - II. stupeň varovania) a so súhlasom zriaďovateľa školy obnovujeme od pondelka 10.5.2021 prezenčné INDIVIDUÁLNE vyučovanie v našej ZUŠ pre žiakov VŠETKÝCH ROČNÍKOV. 

Výučba predmetov skupinovej výučby bude zatiaľ naďalej prebiehať dištančnou formou.

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov zostávajú nezmenené:

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom alebo v prípade plnoletého žiaka, tento sám predkladá svojim podpisom podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti. 

Tlačivo - Žiak do 18 rokov

Tlačivo - Žiak nad 18 rokov 

Za porozumenie Vám ďakujeme. 

Náhodný obrázok

20170517-10

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená