logo

Fotogaléria

Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme Vám, že Základná umelecká škola v Trstenej so sídlom na ul. Odbojárov 953 prijíma nových žiakov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore v školskom roku 2021/2022.

Prijímacie skúšky budú prebiehať od 7. 6. 2021 do 9.7. 2021 v pracovných dňoch každý pondelok, stredu a piatok v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod.
Záujemcov o štúdium prijímame až do naplnenia kapacít jednotlivých tried. 

Ponuka študijného zamerania:
HUDOBNÝ ODBOR:
hra na gitare, klavír, bicie, akordeón, husle, heligónka, organ, keyboard, zobcová flauta, saxofón, klarinet, priečna flauta, spev, zborový spev, elektrická gitara, basová gitara

VÝTVARNÝ ODBOR:
kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti

TANEČNÝ ODBOR:
moderný tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec

Prijímacie skúšky budú prebiehať v jednotlivých odboroch nasledovne:

Hudobný odbor

  1. zaspievanie jednoduchej detskej alebo ľudovej piesne /podľa vlastného výberu/
  2. zopakovanie krátkeho rytmického úseku /tlieskaním, klepkaním/
  3. zisťovanie intonačných schopností /zaspievanie vopred zahraného tónu na klavíri/

Výtvarný odbor   

  1. uchádzač si so sebou prinesie 2-3 vlastné výtvarné práce
  2. skúšobná komisia bude hodnotiť spontánnosť výtvarného prejavu, nadanie a talent, estetické cítenie a techniku

Tanečný odbor

  1. odpozorovanie a zopakovanie tanečného prvku
  2. na prijímacích skúškach sa hodnotí rytmické cítenie uchádzača a jeho fyzické a pohybové dispozície

Prihlášku je potrebné vytlačiť, vyplniť v nej potrebné údaje a poslať alebo doručiť na adresu školy.

Prihlášku si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke v časti "dokumenty" alebo osobne vyžiadať v sídle školy alebo na elokovaných pracoviskách.

Vyplnená prihláška musí obsahovať nasledovné dokumenty : prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie a súhlas dotknutej osoby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Teší sa na Vás kolektív ZUŠ Trstená

Náhodný obrázok

20170621-01

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená