logo

Fotogaléria

Dňa 9. 6. 2016 o 16:00 hod. sa uskutočnila výtvarná vernisáž žiakov ZUŠ Trstená pod vedením pedagógov Mgr. art Miroslava Knapa a Mgr. Ľuboslava Smatanu. Práce našich žiakov sú nádherné a verím, že v takejto tradícií budeme naďalej pokračovať. Vy, ktorí ste sa nemohli zúčastniť výtvarnej vernisáže, tak ukážky výtvarných prác budú vystavené do konca augusta 2016 vo výstavnej miestnosti v MsKs Trstená. (Treba sa ohlásiť v kancelárií MsKs Trstená, aby Vám otvorili miestnosť.) Hudobnú a kultúrnu vložku nám urobili žiaci Radovan Vrana a Erika Žitňáková pod vedením p. uč. Mareka Kuku, Dis. Art. Vyslovujeme úprimnú vďaku naším pedagógom a žiakom ZUŠ v Trstenej za krásne umelecké diela.

Náhodný obrázok

20180124-04

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená