logo

Fotogaléria

Prihlásenie

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľ školy:     Mgr. Andrej Škuláň
Zástupca:            Mgr. art Jozef Tretina


Hudobný odbor

Klavírne, keyboardové a organové oddelenie:
1.    Adamčák František
2.    Mgr.art Bažík Pavol
3.    Mgr. Kolejáková Zuzana
4.    Pavkovová Dana
5.    Kuka Marek
6.    Tretina Peter
7.    Zboja Štefan 
8.    Lenka Žuffová
9.    Mgr. Andrej Škuláň - vedúci predmetovej komisie

Akordeónové oddelenie:
1.    Marek Kuka, Dis. art 
2.    Špirec Miloš, Dis. art
3.    Zboja Štefan, Dis. art - vedúci predmetovej komisie

Gitarové oddelenie:
1.    Mgr. art Cigaňák Peter - vedúci predmetovej komisie za gitarové a husľové
2.    Gebura Milan, DiS.art.
3.    Šandor Dávid, Dis. art
4.    Bc. Žilinec Róbert

Husľové oddelenie:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD.
2.    Čerňanská Zuzana, Dis. art
3.    Mgr. Kučková Jana
4.    Štefan Miroslav    
                
Dychových oddelenie:
1.    Kučerová Denisa
2.    Bc. Považan Lukáš 
3.    Tretina Peter
4.    Mgr. art Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Spevácke a zborové oddelenie:
1.   Mgr. art Bažík Pavol - vedúci predmetovej komisie
2.   Mgr. Strapcová Mária 

Oddelenie bicích nástrojov:
1.    Mgr. art Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Oddelenie hudobnej náuky:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD. - vedúca predmetovej komisie
2.    Mgr. Kolejáková Zuzana  
3.    Kučerová Denisa
4.    Habláková Henrieta, Dis. art
5.    Mgr. Strapcová Mária


Výtvarný odbor:
1.    Mgr. art Knap Miroslav  – vedúci predmetovej komisie za VO 
2.    Mgr. Smatana Ľubomír

Tanečný odbor:
1.    Jarolín Ľubomír
 2.   Mgr. Malatinková Miroslava - vedúca predmetovej komisie

Nepedagogickí zamestnanci: 
1.   Fukasová Mária – administratívna pracovníčka
2.   Nezníková Alena -  upratovačka
3.   Kuráň Peter - kurič

Náhodný obrázok

20170512-01

Odkazy

Copyrigcht © 2019 ZUŠ Trstená