logo

Fotogaléria

Prihlásenie

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľ školy:     Mgr. Andrej Škuláň
Zástupca:            Mgr. art Jozef Tretina


Hudobný odbor

Klavírne, keyboardové a organové oddelenie:
1.    Adamčák František
2.    Mgr.art Bažík Pavol
3.    Mgr. Kolejáková Zuzana
4.    Pavkovová Dana
5.    Bc.Kuka Marek, DiS.art.
6.    Tretina Peter, DiS.art.
7.    Zboja Štefan, DiS.art. 
8.    Lenka Žuffová, DiS.art.
9.    Mgr. Andrej Škuláň - vedúci predmetovej komisie

Akordeónové oddelenie:
1.    Bc. Marek Kuka, Dis. art 
2.    Špirec Miloš, Dis. art
3.    Zboja Štefan, Dis. art - vedúci predmetovej komisie

Gitarové oddelenie:
1.    Mgr. art Cigaňák Peter - vedúci predmetovej komisie
2.    Gebura Milan, DiS.art.
3.    Bc. Žilinec Róbert

Husľové oddelenie:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD.
2.    Mgr. Horňáková Lenka, DiS.art.
3.    Mgr. Kučková Jana
4.    Štefan Miroslav, DiS.art. – vedúci predmetovej komisie   
                
Dychových oddelenie:
1.    Kučerová Denisa
2.    Mgr. Námislovský Martin
3.    Tretina Peter, DiS.art.
4.    Mgr. art Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Spevácke a zborové oddelenie:
1.   Mgr. art Bažík Pavol - vedúci predmetovej komisie
2.   Mgr. Strapcová Mária - na materskej dovolenke, zastupuje ju Ing. Eva Strapcová

Oddelenie bicích nástrojov:
1.    Mgr. art Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Oddelenie hudobnej náuky:
1.    Mgr. Kolejáková Zuzana  
2.    Kučerová Denisa
3.    Mgr. Strapcová Mária


Výtvarný odbor:
1.    Mgr. art Knap Miroslav  – vedúci predmetovej komisie za VO 
2.    Mgr. Smatana Ľubomír

Tanečný odbor:
1.    Jarolín Ľubomír
 2.   Mgr. Malatinková Miroslava - vedúca predmetovej komisie

Nepedagogickí zamestnanci: 
1.   Fukasová Mária– administratívna pracovníčka
2.   Nezníková Alena -  upratovačka
3.   Kuráň Peter - kurič

Náhodný obrázok

20171122-02

Odkazy

Copyrigcht © 2019 ZUŠ Trstená