logo

Fotogaléria

Dňa 5. 12. 2016 a 20. 2. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného a krajského kola Hnúšťansky akord, kde získali jedno 1. a dve 2. miesta v kategórií A a C. Žiakov úspešne pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Kolejáková. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
2.miesto
C kategória: Ema Hrobárová, Veronika Santrová, Dávid Števaňák

Okresné kolo
A kategória 2.miesto: Tatiana Šálková, Karolína Šálková, Stanislav Pastor
C kategória 1.miesto: Ema Hrobárová, Veronika Santrová, Dávid Števaňák

Dňa 27. 2. 2017 sa uskutočnila záverečná konferencia cezhraničnej spolupráce Trstená a Gminy Jablonka v oblasti kultúry a ochrany životného prostredia, kde vystúpili žiaci ZUŠ Trstená z triedy p. uč. Mareka Kuku, Dis. art.
Účinkujúcim a pedagógovi ďakujeme za príjemný kultúrny program.

Dňa 12. 2. 2017 naše žiačky Sára Zoššáková z triedy p. uč. Františka Adamčáka a Ninka Mičáňová z triedy p. uč. Štefana Zboju vystúpili v sále MsKs na vystúpení Uvítanie detí do života. So svojím programom spestrili túto akciu mesta za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vernisáž Miroslava KNAPA, pod názvom DIVADLO NÁŠHO SVETA, ktorá sa uskutoční 18.1.2017 o 16:30 hod. v DOME KULTÚRY v Trstenej. Tešíme sa na Vás

Dňa 15.12.2016 sa uskutočnil v kostole sv. Martina v Trstenej vianočný koncert ZUŠ Trstená, na ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru. Osobitné poďakovanie patrí pedagógom a žiakom, ktorí nám spríjemnili predvianočnú atmosféru výbornou hudbou. Prajeme všetkým krásne a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2017.

Pozývame vás na vianočný koncert ZUŠ Trstená, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2016 (štvrtok) o 16:00 hod. v kostole sv. Martina v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť. Vstup je voľný.

Dňa 23. novembra 2016 sa o 17:00 hod. uskutočnil v Dome kultúry Trstená Slávnostný koncert pri príležitostí 60. výročia založenia ZUŠ Trstená. Na koncerte vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru, ďalej Komorný orchester

 ZUŠ Trstená pod vedením p. Petra Tretinu Dis. art., Detský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Oravankou pod vedením p. Bc. Lukáša Považana, naši hostia z Giraltoviec Mgr. art. Erik Chrzan  a Lenka Chrzanová Dis. art. a bývalí absolventi školy Štefan Zboja Dis. art., Mgr. Andrej Škuláň, Mgr. art. Jozef Tretina a naše bývalé žiačky z tanečného odboru. Tešíme sa s vami na ďalšie stretnutia a koncerty.

Základná umelecká škola v Trstenej Vás srdečne pozýva na slávnostný koncert pri príležitostí 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy Trstená, ktorý sa uskutoční dňa 23. novembra 2016 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Trstenej.

Príloha

Riaditeľstvo ZUŠ v Trstenej Vás pozýva na Rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v MsKs Trstená v utorok 18. 10. 2016 o 17:00 hod., na ktorom prebehnú aj voľby do rady školy. Hneď po združení bude nasledovať koncert žiakov našej ZUŠ v Trstenej.

Dňa 17.6.2016 v MsKs Kino Trstená sa uskutočnil náš záverečný koncert nazvaný Noc hudby. Okrem našich žiakov vystúpil na koncerte komorný orchester Ansamble Tango zo súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Na koncerte nám predviedli vynikajúce hudobné čísla doplnené skvelou tanečnou choreografiou. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Náhodný obrázok

20171205-02

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená