logo

Fotogaléria

Dňa 30. 5. 2016 sa uskutočnil absolventský koncert 2016 v MsKs Trstená. Nasledujúci deň 31. 5. 2016 sa konali absolventské skúšky v hudobnom odbore, kde bola predsedom poroty pani riaditeľka Mgr. Zuzana Vaseková zo ZUŠ Tvrdošín. V Tanečnom odbore sa konali záverečné skúšky dňa 30. 5. 2016, kde bola predsedom poroty p. uč. Lucia Vojtková zo SZUŠ v Tvrdošín - Medvedzie. Vo výtvarnom odbore sa konajú záverečné skúšky dňa 6. 6. 2016. Všetkým absolventom gratulujeme a prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

Dňa 18.5.2016 sa uskutočnila v Základnej umeleckej škole v Trstenej regionálna súťaž v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch. Zúčastnili sa na nej žiaci ZUŠ Trstená, Tvrdošín, SZUŠ Tvrdošín, Nižná, Námestovo Ignáca Kolčáka a Dolný Kubín M. Bohúňa. Predsedom poroty bol p. uč. Miroslav Obrdržálek a ďalší členovia poroty p. uč. Janka Kuľkovská a p. uč. Peter Tretina. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúci 6. ročník súťaže v dychových nástrojoch. Výsledková listina je v prílohe.

Aj tento rok sa naša ZUŠ podieľala na organizovaní už 21. ročníka speváckej súťaže Matičný sláviček. Teší nás, že tento rok sa súťaže zúčastnilo opäť viac súťažiacich než v minulom roku a že sa opäť na jednom mieste stretlo veľa speváckych talentov. Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili, či už ako organizátori, korepetítori a hlavne súťažiaci - ďakujeme a víťazom blahoželáme. Všetky fotografie zo súťaže si môžete pozrieť tu a videa tu: 1. kategória2. kategória3. kategória

Dňa 27. 4. 2016 sa uskutočnil medzinárodný koncert v Jablonke, na ktorom vystúpili naši žiaci spolu so ZUŠ v Jablonke. Koncert dopadol veľmi dobre a môžeme povedať, že bol iný ako v Trstenej, nakoľko na ňom vystúpili iní žiaci a iné hudobné telesá. Veríme, že naša spolupráca týmto nekončí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dňa 13. 4. 2016 sa konal v MsKs - Kino Trstená Medzinárodný koncert družobných hudobných škôl ZUŠ Trstená v spolupráci s hudobnou školou Jablonka. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s hudobnou školou v Jablonke nielen kvôli tomu, že Jablonka je naše družobné mesto s Trstenou, ale keď sa vrátime späť do histórie, tak Jablonka patrila kedysi pod slovenský štát. Verím, že naša spolupráca nás všetkých posunie dopredu a navzájom si budeme odovzdávať cenné rady a skúsenosti.
Tešíme sa na ďalší spoločný koncert, ktorý sa bude konať dňa 27. 4. 2016 v kultúrnom dome v Jablonke.

V dňoch 20. - 22. 3. 2016 sa v Hnúšti konalo celoslovenské kolo súťaže "Hnúšťanský akord". ZUŠ Trstená súťažila v kategórii "C" - Simona Hrobárová, Veronika Sokolovská, Šimon Ťapaj. Družstvo ZUŠ Trstená získalo už po tretíkrát titul MuMUDr - Muzikant Mudrlant - Cenu Juraja Hatríka (z 11 súťažných družstiev získali titul iba 3 družstvá). O cenu Jána Valacha zabojovali víťazné družstvá z ôsmich slovenských krajov - ZUŠ Trstená sa umiestnila v silnej konkurencii na 4. mieste.

Dňa 17.3 2016 sa naši žiaci zúčastnili na 14-tého ročníka akordeónového festivalu v Kysuckom novom Meste, v zložení Ninka Mičáňová a Michal Pšitek z triedy p. uč Štefana Zboju.V silnej konkurencii získali naši žiaci nádherné ocenenia. Ninka v II.kategórii obsadila strieborné pásmo a Michal v III.kategórii bronzové. Výkony hodnotila 3 členná porota, ktorej predsedom bol Mgr. Igor Vlach, ktorý je pedagógom na štátnom konzervatóriu v Banskej Bystrici. Obom žiakom ako aj učiteľovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Dňa 26.1.2016 sa uskutočnil Novoročný koncert ZUŠ Trstená. Vystúpili na ňom žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Tešíme sa na ďalšie naše koncerty.

Mesiac január bol pre našich žiakov tanečného odboru nielen mesiacom plným príprav, ale aj plný vystúpení. Na fotografiách je zachytená iba časť z ich činnosti - spoločný nácvik s detským dychovým orchestrom nacvičovali svoj program na Novoročný koncert, fotografie z vystúpení na plesoch, 8.1., 22. a 23. 1. 2016 v Trstenej zase svedčia o tom, že si to všetci dobre užívali:)

Náhodný obrázok

20170510-11

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená