logo

Fotogaléria

V dňoch 20. - 22. 3. 2016 sa v Hnúšti konalo celoslovenské kolo súťaže "Hnúšťanský akord". ZUŠ Trstená súťažila v kategórii "C" - Simona Hrobárová, Veronika Sokolovská, Šimon Ťapaj. Družstvo ZUŠ Trstená získalo už po tretíkrát titul MuMUDr - Muzikant Mudrlant - Cenu Juraja Hatríka (z 11 súťažných družstiev získali titul iba 3 družstvá). O cenu Jána Valacha zabojovali víťazné družstvá z ôsmich slovenských krajov - ZUŠ Trstená sa umiestnila v silnej konkurencii na 4. mieste.

Dňa 17.3 2016 sa naši žiaci zúčastnili na 14-tého ročníka akordeónového festivalu v Kysuckom novom Meste, v zložení Ninka Mičáňová a Michal Pšitek z triedy p. uč Štefana Zboju.V silnej konkurencii získali naši žiaci nádherné ocenenia. Ninka v II.kategórii obsadila strieborné pásmo a Michal v III.kategórii bronzové. Výkony hodnotila 3 členná porota, ktorej predsedom bol Mgr. Igor Vlach, ktorý je pedagógom na štátnom konzervatóriu v Banskej Bystrici. Obom žiakom ako aj učiteľovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Dňa 26.1.2016 sa uskutočnil Novoročný koncert ZUŠ Trstená. Vystúpili na ňom žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Tešíme sa na ďalšie naše koncerty.

Mesiac január bol pre našich žiakov tanečného odboru nielen mesiacom plným príprav, ale aj plný vystúpení. Na fotografiách je zachytená iba časť z ich činnosti - spoločný nácvik s detským dychovým orchestrom nacvičovali svoj program na Novoročný koncert, fotografie z vystúpení na plesoch, 8.1., 22. a 23. 1. 2016 v Trstenej zase svedčia o tom, že si to všetci dobre užívali:)

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, stredných školách a na základných umeleckých školách udeľujem žiakom Základnej umeleckej školy Trstená dňa 22. decembra 2015 (utorok) a 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno. 
riaditeľ ZUŠ Trstená, Mgr. Andrej Škuláň

Dňa 16. 12. 2015 sa uskutočnil vianočný koncert vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej. Naši žiaci a učitelia nám krásne spríjemnili predvianočnú atmosféru krásnou hudbou a vianočnými koledami. Kolektív základnej umeleckej školy praje všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

Dňa 25.11.2015 vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Trstená na spomienkovom podujatí 160. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Štefana Furdeka v Primaciálnom paláci v Bratislave, v sieni Archa. Spolu s komorným orchestrom ZUŠ Trstená pod vedením Petra Tretinu vystúpil v programe aj zbor Tristianus z Trstenej pod vedením Mgr. art. Pavla Bažíka. Štefan Furdek bol politický priekopník amerického Slovenska, zakladateľ veľkých krajanských národných a náboženských organizácií a duchovný pripravovateľ prvého zahraničného odboja za slobodu Slovákov.

Dňa 24.11.2015 sa o 17:00 hod. uskutočnil žiacky koncert v MsKs Trstená. Vystúpili na ňom žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Pred koncertom sa o 16:30 hod. uskutočnilo aj plenárne rodičovské združenie. Tešili sme sa hojnej účasti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim.

Dňa 20. 10. 2015 sa uskutočnil žiacky koncert Základnej umeleckej školy v MsKs. Vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Účasť bola hojná a ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na organizácií koncertu.
Pozývame Vás zároveň aj na ďalší koncert, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2015 o 17:00 hod. Koncert bude spojený s rodičovským združením, ktoré sa uskutoční o 16:30 hod. v MsKs Trstená. Tešíme sa na Vašu účasť.

Náhodný obrázok

20170510-10

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená