logo

Fotogaléria

Dňa 29.4. a 30.4.2015 sme sa zúčastnili na Regionálnej súťaži v Námestove v sólovej hre na gitare, husliach, klavíri a akordeóne.
Karin Trstenská získala 1. miesto v hre na gitare z triedy p. uč. Milana Geburu, Mário Válek získal 3. miesto v hre na gitare z triedy p. uč. Bc. Róberta Žilinca, Matúš Poláčik získal 3. miesto v hre na husliach z triedy p. uč. Petra Kučku, Dávid Šprlák získal čestné uznanie v hre na klavíri z triedy p. uč. Mgr. Andreja Škuláňa, Nina Mičáňová získala 1. miesto v hre na akordeóne z triedy p. uč. Štefana Zboju, Michal Pšitek získal 1. miesto v hre na akordeóne z triedy p. uč. Štefana Zboju, Juraj Suľa získal 3. miesto v hre na akordeóne z triedy p. uč. Štefana Zboju, Ivana Šrámeková získala 2. miesto v hre na akordeóne z triedy p. uč. Štefana Zboju.
Všetkým víťazom a pedagógom gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Dňa 31. 3. 2015 sa uskutočnila Keyboardová súťažná prehliadka s medzinárodnou účasťou v Považskej Bystrici na ktorej sa zúčastnili naši žiaci Oliver Franček, žiak 1. roč., 2 stupňa a Michaela Santrová, žiačka 3. roč., 2 stupňa s triedy p. uč. Štefana Zboju. Obaja súťažili v 5. kategórii. Aj napriek silnej a ťažkej  konkurencii získali naši žiaci veľmi pekné bronzové miesta. Uvedeným žiakom a pedagógovi blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

Koncom roka 2014 a začiatkom roka 2015 sa aj naša ZUŠ zúčastnila nielen krajskej, ale aj celoslovenskej súťaže Hnušťanský akord. V krajskom kole v Žiline boli úspešní a 2. miesto v kategórií "B" získali: Veronika Sokolovská, Peter Franček a Andrej Kubas. 
Na Celoslovenskej súťaži v Hnúšti, v kategórií "C" získali žiaci našej ZUŠ 2. miesto a Cenu Juraja Hatríka Simona Hrobárová, Samuel Randiak a Dávid Šprlák. 
Podrobnejšie informácie o výsledkoch súťaže Hnúšťanský akord nájdete tu. Víťazom blahoželáme.

Dňa 18. 12. 2014 sa uskutočnil Vianočný koncert v kostole sv. Martina v Trstenej, na ktorom vystúpili nielen naši žiaci, ale aj žiaci zo súkromnej ZUŠ v Námestove. Vďaka patrí naším pedagógom a účinkujúcim za vytvorenie príjemnej predvianočnej atmosféry.

Do XI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce 5 057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Veľmi nás potešilo, keď sa medzi víťazmi v kategórii Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika na treťom mieste umiestnila aj naša žiačka Simona Gažovičová (13.r). Všetky víťazné práce sú sprístupnené vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne až do 23. 1. 2015. Víťazke srdečne blahoželáme.

29. - 31. októbra 2014 sa v Poprade uskutočnil 8. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže. Našu ZUŠ Trstená na tomto podujatí reprezentoval náš žiak Radovan Vrana z akordeónovej triedy p. uč. Mareka Kuku. Vo veľmi silnej konkurencii účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Litvy, Francúzska a Nemecka, ktorých hodnotila medzinárodná porota zložená s vynikajúcich akordeónových pedagógov a interpretov z Poľska, Ruska, Česka, Litvy a Slovenska, získal Radovan ČESTNÉ UZNANIE.

Na Medzinárodnom festivale akordeonistov EUROMUSETTE-GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach 28.až 29 mája 2014 získali naši žiaci nasledovné ocenenia:
1.kategoria - Michal Pšitek - Zlaté pásmo
3.kategoria - Juraj Suľa - Strieborné pásmo
všetci žiaci sa pripravovali pod vedením p.uč.Štefana Zboju
Riaditeľstvo ZUŠ v Trstenej uvedeným žiakom a pedagógovi s hrdosťou vyslovuje touto cestou poďakovanie.

6. mája 2014 o 17.00 hod. sa v Dome kultúry uskutočnil Verejný koncert žiakov ZUŠ v Trstenej, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia hudobného a tanečného odboru. Táto vydarená akcia pozostávala z 24 výstupov mladých umelcov, od 1. ročníka až po 2. stupeň štúdia, za hojnej účasti verejnosti mesta a okolia.

Dňa 3. 5. 2014 sa na našej ZUŠ konal absolventský koncert hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Našim absolventom prajeme veľa úspechov v ich ďalšom umeleckom živote.

Náhodný obrázok

20180124-04

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená