logo

Fotogaléria

Do XI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce 5 057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Veľmi nás potešilo, keď sa medzi víťazmi v kategórii Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika na treťom mieste umiestnila aj naša žiačka Simona Gažovičová (13.r). Všetky víťazné práce sú sprístupnené vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne až do 23. 1. 2015. Víťazke srdečne blahoželáme.

29. - 31. októbra 2014 sa v Poprade uskutočnil 8. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže. Našu ZUŠ Trstená na tomto podujatí reprezentoval náš žiak Radovan Vrana z akordeónovej triedy p. uč. Mareka Kuku. Vo veľmi silnej konkurencii účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Litvy, Francúzska a Nemecka, ktorých hodnotila medzinárodná porota zložená s vynikajúcich akordeónových pedagógov a interpretov z Poľska, Ruska, Česka, Litvy a Slovenska, získal Radovan ČESTNÉ UZNANIE.

Na Medzinárodnom festivale akordeonistov EUROMUSETTE-GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach 28.až 29 mája 2014 získali naši žiaci nasledovné ocenenia:
1.kategoria - Michal Pšitek - Zlaté pásmo
3.kategoria - Juraj Suľa - Strieborné pásmo
všetci žiaci sa pripravovali pod vedením p.uč.Štefana Zboju
Riaditeľstvo ZUŠ v Trstenej uvedeným žiakom a pedagógovi s hrdosťou vyslovuje touto cestou poďakovanie.

6. mája 2014 o 17.00 hod. sa v Dome kultúry uskutočnil Verejný koncert žiakov ZUŠ v Trstenej, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia hudobného a tanečného odboru. Táto vydarená akcia pozostávala z 24 výstupov mladých umelcov, od 1. ročníka až po 2. stupeň štúdia, za hojnej účasti verejnosti mesta a okolia.

Dňa 3. 5. 2014 sa na našej ZUŠ konal absolventský koncert hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Našim absolventom prajeme veľa úspechov v ich ďalšom umeleckom živote.

29. a 30. apríla 2014 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Biela Orava v Námestove. Získali niekoľko veľmi pekných ocenení:

klavír: Soňa Staselová - 3. miesto - 5. kat.
akordeón: Michal Pšitek - 2. miesto 2 - kat.
gitara: Karin Trstenská - 1. miesto - 2. kat.
Peter Rošťák: - 1. miesto - 5. kat.
husle: Monika Janotíková - 1. miesto - 2. kat.
Adriana Chovančáková - 3. miesto - 2. kat.
Simona Galasová - čestné uznanie

Náhodný obrázok

20170621-03

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená