logo

Fotogaléria

Dňa 27.februára 2018 v ZUŠ Tvrdošín prebehlo Krajské kolo súťaže Hnúšťanského akordu. Trojčlenné družstvo ZUŠ Trstená, v zložení: Paula Šurinová, Karin Trstenská a Jakub Barón, sa v "C" kategórii umiestnili na 1. mieste. Postupujú tak do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 18. a 19. marca 2018 v Hnúšti. Ďakujeme p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom za vzornú reprezentáciu. Želáme im veľa úspechov a síl v ďalšom celoštátnom kole.

V nedeľu, 18. 2. 2018 sa uskutočnilo Uvítanie detí do života v Msks Trstená. Na tomto podujatí spríjemnil poobedie svojím vystúpením v hre na akordeóne náš žiak Matej Gregor. Matej je žiakom prvého ročníka z triedy p. uč. Štefana Zboju. Ďakujeme žiakovi a p. učiteľovi za vzornú reprezentáciu školy.

Upozorňujeme rodičov, že žiak sa môže zo štúdia odhlásiť len k 31. januáru, alebo k 30. júnu príslušného školského roka. Odhlásenie žiaka vykonáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak formou písomnej žiadosti, ktorú doručí riaditeľovi školy poštou, osobne, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa. Príklad odhlášky tu.

Dňa 24. 1. 2018 sa v Trstenej, v kostole sv. Martina uskutočnil Novoročný koncert, na ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru a ktorý v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ pripravila naša ZUŠ. Ďakujeme.

Základná umelecká škola v Trstenej v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ, Vás pozývajú na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 24.1.2018 o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát tu.)

Vážení rodičia!

Na základe všeobecného záväzného nariadenia č.5/2017, Čl. 4 od 1.1.2018 sa za štúdium na ZUŠ Trstená druhého a ďalšieho voliteľného nástroja (s výnimkou dychových nástrojov) prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 3,- €.

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách,
stredných školách a na základných umeleckých školách
udeľujem žiakom
Základnej umeleckej školy
Trstená
dňa 21. a 22. decembra 2017
(štvrtok, piatok)
riaditeľské voľno.

riaditeľ ZUŠ Trstená
Mgr. Andrej Škuláň


Dňa 18. 12. 2017 sa uskutočnil v Dome kultúry Trstená Vianočný koncert ZUŠ Trstená. Ďakujeme všetkých účinkujúcim a pedagógom za prípravu výborného koncertu. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

Dňa 5. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej ZUŠ Trstená okresné kolo Hnúšťanskeho akordu. Zúčastnili sa ho žiaci ZUŠ Trstená, Tvrdošín a Nižná. Všetkých súťažiacich bolo vyše 30. Ďakujeme a gratulujeme naším žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za prípravu žiakov a celej súťaže.
Umiestnenie našich žiakov: 
B  kategória3. miesto ZUŠ Trstená - Alexandra Matisová, Tatiana Šálková, Tomáš Brnušák
C kategória - 1. miesto ZUŠ Trstená - Paula Šurinová, Karin Trstenská, Jakub Baron

Náhodný obrázok

20170510-01

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená