logo

Fotogaléria

Základná umelecká škola v Trstenej v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ, Vás pozývajú na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 24.1.2018 o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát tu.)

Vážení rodičia!

Na základe všeobecného záväzného nariadenia č.5/2017, Čl. 4 od 1.1.2018 sa za štúdium na ZUŠ Trstená druhého a ďalšieho voliteľného nástroja (s výnimkou dychových nástrojov) prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 3,- €.

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách,
stredných školách a na základných umeleckých školách
udeľujem žiakom
Základnej umeleckej školy
Trstená
dňa 21. a 22. decembra 2017
(štvrtok, piatok)
riaditeľské voľno.

riaditeľ ZUŠ Trstená
Mgr. Andrej Škuláň


Dňa 18. 12. 2017 sa uskutočnil v Dome kultúry Trstená Vianočný koncert ZUŠ Trstená. Ďakujeme všetkých účinkujúcim a pedagógom za prípravu výborného koncertu. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

Dňa 5. 12. 2017 sa uskutočnilo na našej ZUŠ Trstená okresné kolo Hnúšťanskeho akordu. Zúčastnili sa ho žiaci ZUŠ Trstená, Tvrdošín a Nižná. Všetkých súťažiacich bolo vyše 30. Ďakujeme a gratulujeme naším žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za prípravu žiakov a celej súťaže.
Umiestnenie našich žiakov: 
B  kategória3. miesto ZUŠ Trstená - Alexandra Matisová, Tatiana Šálková, Tomáš Brnušák
C kategória - 1. miesto ZUŠ Trstená - Paula Šurinová, Karin Trstenská, Jakub Baron

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ, Vás pozývajú na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2017 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. Vstup je voľný.

Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnil v Dome kultúry Trstená Verejný koncert ZUŠ Trstená. Vystúpili na ňom žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

Základná umelecká škola Trstenej, v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ, Vás srdečne pozývajú na verejný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 22. 11. 2017 (streda) o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Vstup je voľný. Plagát nájdete tu:


Základná umelecká škola a spevácky zbor Mária Vás 19. novembra 2017 pozývajú na slávnostný program pri príležítostí 25. výročia založenia zboru Mária. Príďte spolu s nami poďakovať sa i zaspomínať... Viac podrobnosti v prílohe.

Náhodný obrázok

20160530-01

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená