logo

Fotogaléria

Prihlásenie

Mesiac január bol pre našich žiakov tanečného odboru nielen mesiacom plným príprav, ale aj plný vystúpení. Na fotografiách je zachytená iba časť z ich činnosti - spoločný nácvik s detským dychovým orchestrom nacvičovali svoj program na Novoročný koncert, fotografie z vystúpení na plesoch, 8.1., 22. a 23. 1. 2016 v Trstenej zase svedčia o tom, že si to všetci dobre užívali:)

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 361/2007 Zb. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, stredných školách a na základných umeleckých školách udeľujem žiakom Základnej umeleckej školy Trstená dňa 22. decembra 2015 (utorok) a 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno. 
riaditeľ ZUŠ Trstená, Mgr. Andrej Škuláň

Dňa 16. 12. 2015 sa uskutočnil vianočný koncert vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej. Naši žiaci a učitelia nám krásne spríjemnili predvianočnú atmosféru krásnou hudbou a vianočnými koledami. Kolektív základnej umeleckej školy praje všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

Dňa 25.11.2015 vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Trstená na spomienkovom podujatí 160. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Štefana Furdeka v Primaciálnom paláci v Bratislave, v sieni Archa. Spolu s komorným orchestrom ZUŠ Trstená pod vedením Petra Tretinu vystúpil v programe aj zbor Tristianus z Trstenej pod vedením Mgr. art. Pavla Bažíka. Štefan Furdek bol politický priekopník amerického Slovenska, zakladateľ veľkých krajanských národných a náboženských organizácií a duchovný pripravovateľ prvého zahraničného odboja za slobodu Slovákov.

Dňa 24.11.2015 sa o 17:00 hod. uskutočnil žiacky koncert v MsKs Trstená. Vystúpili na ňom žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Pred koncertom sa o 16:30 hod. uskutočnilo aj plenárne rodičovské združenie. Tešili sme sa hojnej účasti. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim.

Dňa 20. 10. 2015 sa uskutočnil žiacky koncert Základnej umeleckej školy v MsKs. Vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Účasť bola hojná a ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na organizácií koncertu.
Pozývame Vás zároveň aj na ďalší koncert, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2015 o 17:00 hod. Koncert bude spojený s rodičovským združením, ktoré sa uskutoční o 16:30 hod. v MsKs Trstená. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 7. 8.2015 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v hudobnej náuke na okresnom kole Hnúšťanský akord pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej. Získali krásne 1. miesto v C-kategórií a 2. miesto v B-kategórií. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa síl a úspechov v krajskom kole.
B-kategória: 2. miesto - Klára Kovaľáková, Michaela Parižová, Dávid Števaňák
C-kategória: 1. miesto a postup do krajského kola: Veronika Sokolovská, Simona Hrobárová, Šimon Ťapaj

Už XIV. ročník Medzinárodného festivalu akordeónistov EuroMusette a Golden Tango sa konal 4. - 5. júna 2015 v Rajeckých Tepliciach. Má teda svoju tradíciu no a tradične sa ho s úspechom zúčastnili aj akordeónisti zo Základnej umeleckej školy v Trstenej - žiaci p. uč. Štefana Zboju. Všetci traja mladí akordeónisti sa umiestnili v krásnom striebornom pásme v obrovskej medzinárodnej konkurencii: 
V nultej B-kategórii - Nina Mičáňová, v 1. kategórii - Michal Pšitek, v 3. kategórii - Juraj Suľa
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich veľkého úspechu, ktorým šíria dobré meno našej ZUŠ-ky aj mesta Trstená.

Dňa 2.6.2015 sa o 15:00hod. uskutočnil Interný koncert na elokovanom pracovisku v ZŠ vo Vitanovej. Predstavili sa žiaci ZUŠ v Trstenej, ktorí bývajú vo Vitanovej.

Náhodný obrázok

20170321-04

Odkazy

Copyrigcht © 2018 ZUŠ Trstená