logo

Fotogaléria

Na základe schválenia zriaďovateľa sa s platnosťou od 26. 4.2021 obnovuje na našej škole INDIVIDUÁLNE prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY okrem spevu a dychových nástrojov (spev a dych. nástroje budú mať naďalej dištančné vyučovanie).

To znamená, že k žiakom 1-4 ročníka ZŠ (do 10 rokov) od pondelka 26.4.2021 pribudla možnosť zúčastniť sa prezenčného individuálneho vyučovania aj žiakom 8. a 9. ročníka (s výnimkou spevu a dych. nástrojov) .

Podmienka účasti na prezenčnom vyučovaní pre žiakov/rodičov :

ŽIACI/RODIČIA : Pri vstupe do školy žiaci predkladajú svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. S platnosťou od od 3.5.2021 už rodičia ani žiaci nie sú povinní k čestnému prehláseniu prikladať k nahliadnutiu negatívny test (RT-PCR alebo antigénovým) žiaka alebo rodiča.

To platí v prípade ak žiak príde na vyučovanie sám, vtedy donesie potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pokial by chcel aj rodič vstúpiť do školy,vtedy sa už musí tento rodič preukázať negatívnym testom RT-PCR alebo Antigénovým certifikovaným na území SR nie starším ako 7 dní.

 Aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu

 Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. 

Náhodný obrázok

20170321-01

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená