logo

Fotogaléria

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľ školy:    Mgr. art. Jozef Tretina
Zástupca:            Štefan Zboja, DiS. art. 


Hudobný odbor

Klavírne, keyboardové a organové oddelenie:
1.    Adamčák František
2.    Mgr. art. Bažík Pavol
3.    Mgr. Kolejáková Zuzana
4.    Pavkovová Dana
5.    Mgr. Kuka Marek, DiS. art.
6.    Tretina Peter, DiS. art.
7.    Zboja Štefan, DiS. art. 
8.    Lenka Žuffová, DiS. art.
9.    Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art. - vedúci predmetovej komisie

Akordeónové oddelenie a hra na heligónku:
1.    Mgr. Marek Kuka, DiS. art. (akordeón a heligónka)
2.    Špirec Miloš, DiS. art.
3.    Zboja Štefan, DiS. art. - vedúci predmetovej komisie

Gitarové oddelenie:

1.    Mgr. art. Cigaňák Peter - vedúci predmetovej komisie
2.    Gebura Milan, DiS. art.
3.    Bc. Žilinec Róbert

Husľové oddelenie:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD.
2.    Mgr. Kučková Jana
3.    Štefan Miroslav, DiS. art. – vedúci predmetovej komisie
4.    Števuliaková Martina
                
Dychových oddelenie:
1.    Bc. Kučerová Denisa
2.    Mgr. Námislovský Martin
3.    Tretina Peter, DiS. art.
4.    Mgr. art. Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Spevácke a zborové oddelenie:
1.    Mgr. art. Bažík Pavol - vedúci predmetovej komisie
2.    Mgr. Strapcová Mária

Oddelenie bicích nástrojov:
1.    Mgr. art. Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Oddelenie hudobnej náuky:
1.    Mgr. Kolejáková Zuzana  
2.    Bc. Kučerová Denisa
3.    Mgr. Strapcová Mária


Výtvarný odbor:
1.    Mgr. art. Knap Miroslav  – vedúci predmetovej komisie za VO 
2.    Mgr. Smatana Ľubomír

Tanečný odbor:
1.    Rosinová Korina, DiS. art.
2.    Mgr. Malatinková Miroslava - vedúca predmetovej komisie za TO
 
Nepedagogickí zamestnanci: 
1.    Fukasová Mária– administratívna pracovníčka
2.    Nezníková Alena -  upratovačka
3.    Kuráň Peter - kurič

Náhodný obrázok

20170530-16

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená