logo

Fotogaléria

Pedagogickí zamestnanci: 

Riaditeľ školy:    Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art.
Zástupca:            Mgr. art. Jozef Tretina


Hudobný odbor

Klavírne, keyboardové a organové oddelenie:
1.    Adamčák František
2.    Mgr. art. Bažík Pavol
3.    Mgr. Kolejáková Zuzana
4.    Pavkovová Dana
5.    Bc.Kuka Marek, DiS. art.
6.    Tretina Peter, DiS. art.
7.    Zboja Štefan, DiS. art. 
8.    Lenka Žuffová, DiS.art.
9.    Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art. - vedúci predmetovej komisie

Akordeónové oddelenie:
1.    Bc. Marek Kuka, DiS. ar.t 
2.    Špirec Miloš, DiS. art.
3.    Zboja Štefan, DiS. art. - vedúci predmetovej komisie

Gitarové oddelenie:
1.    Mgr. art Cigaňák Peter - vedúci predmetovej komisie
2.    Gebura Milan, DiS. art.
3.    Šandor Dávid, DiS. art.
4.    Bc. Žilinec Róbert

Husľové oddelenie:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD.
2.    Mgr. Horňáková Lenka, DiS. art.
3.    Mgr. Kučková Jana
4.    Šarišský Lukáš, DiS. art.
4.    Štefan Miroslav, DiS. art. – vedúci predmetovej komisie   
                
Dychových oddelenie:
1.    Kučerová Denisa
2.    Mgr. Námislovský Martin
3.    Tretina Peter, DiS. art.
4.    Mgr. art Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Spevácke a zborové oddelenie:
1.   Mgr. art Bažík Pavol - vedúci predmetovej komisie
2.   Mgr. Strapcová Mária 

Oddelenie bicích nástrojov:
1.    Mgr. art. Tretina Jozef – vedúci predmetovej komisie

Oddelenie hudobnej náuky:
1.    PaedDr. Hencovská Judita, PhD. - vedúca predmetovej komisie
2.    Mgr. Kolejáková Zuzana  
3.    Kučerová Denisa
4.    Mgr. Strapcová Mária


Výtvarný odbor:
1.    Mgr. art. Knap Miroslav  – vedúci predmetovej komisie za VO 
2.    Mgr. Smatana Ľubomír

Tanečný odbor:
1.    Jarolín Ľubomír
 2.   Mgr. Malatinková Miroslava - vedúca predmetovej komisie

Nepedagogickí zamestnanci: 
1.   Fukasová Mária– administratívna pracovníčka
2.   Nezníková Alena -  upratovačka
3.   Kuráň Peter - kurič

Náhodný obrázok

20170530-13

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená