logo

Fotogaléria

Dňa 23. novembra 2016 sa o 17:00 hod. uskutočnil v Dome kultúry Trstená Slávnostný koncert pri príležitostí 60. výročia založenia ZUŠ Trstená. Na koncerte vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru, ďalej Komorný orchester

 ZUŠ Trstená pod vedením p. Petra Tretinu Dis. art., Detský dychový orchester spolu s dychovou hudbou Oravankou pod vedením p. Bc. Lukáša Považana, naši hostia z Giraltoviec Mgr. art. Erik Chrzan  a Lenka Chrzanová Dis. art. a bývalí absolventi školy Štefan Zboja Dis. art., Mgr. Andrej Škuláň, Mgr. art. Jozef Tretina a naše bývalé žiačky z tanečného odboru. Tešíme sa s vami na ďalšie stretnutia a koncerty.

Náhodný obrázok

20170426-13

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená