logo

Fotogaléria

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej so súhlasom zriaďovateľa Mesta Trstená udeľuje žiakom ZUŠ Trstená (vrátane všetkých elokovaných pracovísk) :

v piatok 13. marca 2020  riaditeľské voľno.

 

Od pondelka 16.marca 2020 je škola uzavretá do odvolania v zmysle vyhlásenia Krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020.

- žiadame rodičov aby dohliadli počas doby uzavretia školy, aby sa žiaci študujúci na našej škole venovali individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí podľa pokynov pedagógov.  

Za porozumenie ďakujeme.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej informuje, že vzhľadom k prebiehajúcim opatreniam a vyhláseniu Krízového štábu SR plánovaný koncert ĽUDOVO – FOLKLÓRNEJ HUDBY v termíne 26. marec 2020 je ZRUŠENÝ. O možnosti presunutia koncertu na neskorší náhradný termín budeme vzhľadom k vyvíjajúcej situácii rokovať o možnostiach a následne o aktuálnom stanovisku informovať. Za porozumenie ďakujeme.  

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená žiada rodičov a žiakov ktorí navštevujúci našu školu, aby dodržiavali nasledovné všeobecné preventívne ochranné opatrenia : 

  • Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy diet'a s príznakmi ochorenia (infekcie dýchacích ciest, ktoré má najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť').
  • pravidelne si umývať' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť' dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu    
  • Nedotýkať' sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť' do koša,
  • vyvarovať' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť'.  
  • Bezodkladne informovať riaditeľstvo ZUŠ o prípadnej cestovateľskej anamnéze (ak niekto zo žiakov alebo ich rodinných príslušníkov bývajúcich v spoločnej domácnosti vycestoval, alebo sa vrátil z oblasti postihnutej koronavírusom).
  • Za pochopenie a rešpektovanie Vám vopred ďakujeme.   

Dňa 29.1.2020 sa uskutočnil zimný koncert, na ktorom vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ Trstená všetkých hudobných odborov. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

25.12. 2019 Jasličková akadémia Trstená

29.12. 2019 Vianočný koncert so zborom CD - Brezovica

6.1. 2020 Benefičný koncert na podporu slovenského projektu v Ugande

(hudobní hostia: Deti z Nižnej, Zbor Božského srdca Zábiedovo, speváčka Monika Ližbetin (Senec), zbor Mária)

11.1. 2020  Novoročný koncert Okoličné.

Základná umelecká škola v Trstenej pozýva všetkých na Zimný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 29.1.2020 (streda) o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Žiaci a pedagógovia ZUŠ sa tešia na stretnutie s vami. Plagát

Dňa 18.12.2019 sa uskutočnil Vianočný koncert, na ktorom účinkovali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Trstenej. Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020.

 

 

Žiaci a učitelia hudobného odboru našej školy sa úspešne podieľali na kultúrnom programe v spolupráci so Spojenú školu v Nižnej cez projekt ERASMUS+. Svojim programom privítali žiakov a učiteľov z iných štátov na pôde Oravského hradu v Thurzovom paláci. Tento projekt sa konal dňa 13.12.2019 na Oravskom hrade. Žiakom a pedagógom srdečne ďakujeme. 

Základná umelecká škola v Trstenej pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na VIANOČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 (streda) v Dome kultúry v Trstenej so začiatkom o 17:00 hod.  Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Trstenej si pre Vás pripravili bohatý repertoár, ktorý nám zaručene navodí atmosféru predvianočnej nálady. Všetci ste srdečne vítaní. Plagát

Dňa 28. 11. 2018 sa v Kine Mier Trstená konalo slávnostné vyhodnotenie troch celoslovenských súťaží PRAMIENOK, VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU a EKOPOSTER. Okrem iných sa naši žiaci a pedagógovia podieľali na kultúrno-umeleckom vyplnení vyhodnotenia tejto súťaže. 

Náhodný obrázok

20170325-01

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená