logo

Fotogaléria

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č.2020/12033:2-A2110, písm.a), bodu 7 a súhlasného stanoviska zriaďovateľa – Mesta Trstená, vydáva zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953 v Trstenej pokyn na základe ktorého sa v termíne od 8. 6. 2020 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v ZUŠ Trstená pre INDIVIDUÁLNU FORMU vyučovania s jedným žiakom. Pri nástupe do školy sú žiaci a zamestnanci povinní dodržiavať aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vnútornými predpismi školy s ktorými budú pri nástupe do školy oboznámení, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia. Každý rodič/žiak, ktorý prejaví záujem o nástup do školy po obnovení vyučovania je povinný kontaktovať svojho triedneho učiteľa a dohodnúť s ním podmienky nástupu do školy. Rodičom sa ukladá povinnosť stiahnuť a vypísať vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nájdete (v odkaze pod textom) a pri nástupe do školy bezodkladne doniesť vypísané so sebou. Bez vypísaného vyhlásenia sa nebude môcť žiak zúčastniť vyučovania. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami.

Žiaci Covid 19

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej  oznamuje rodičom a žiakom navštevujúcich niektorý z odborov štúdia na našej škole, že z dôvodov podmienok v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujúcich naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou NEBUDÚ vypísané vyučovacie predmety hodnotené v II. polroku šk. roka 2019/2020.

Hudobný odbor (vyučovacie predmety): komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, štvorručná hra, obligátne nástroje (platí len pre tie nástroje, ktoré nebolo možné plnohodnotne vyučovať)

Výtvarný odbor (vyučovacie predmety): grafika

Za pochopenie Vám ďakujeme. 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej informuje, že v termíne od 15.6.2020 do 10.7.2020 bude prijímať vyplnené prihlášky žiakov na štúdium v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore  v školskom roku 2020/2021. Prihlášku (ktorá je dostupná na stránke školy v sekcii - "dokumenty") je potrebné doručiť elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), alebo poštou na adresu školy. Osobné doručenie nie je možné z dôvodu ochrany zdravia.  Prihláška pozostáva z troch dokumentov a je platná iba pokiaľ sú vyplnené a doručené všetky prílohy t. j. prihláška, čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe doručenia prihlášky základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovej stránke  školy.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 3. 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) –

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania

Na základe tohto nariadenia vláda SR odporúča riaditeľom škôl zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Vzhľadom k tejto skutočnosti sa aj my ako škola usilujeme v rámci našich možností o zabezpečenie samoštúdia u žiakov študujúcich na našej škole.

V prípade, že by sa Vám nepodarilo dohodnúť spôsob samoštúdia, neváhajte nás kontaktovať na  tel. čísle.: +421 917 915 283. Vzhľadom k zmenám v organizácii výučby sa neváhajte o týchto zmenách informovať telefonicky na rovnakom tel. čísle. 

Informujeme taktiež, že so súhlasným stanoviskom zriaďovateľa je potrebné poplatok za školné v II. polroku uhradiť v plnej výške.  

 Za pochopenie a ústretovosť v týchto ťažkých časoch Vám srdečne ďakujeme.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej so súhlasom zriaďovateľa Mesta Trstená udeľuje žiakom ZUŠ Trstená (vrátane všetkých elokovaných pracovísk) :

v piatok 13. marca 2020  riaditeľské voľno.

 

Od pondelka 16.marca 2020 je škola uzavretá do odvolania v zmysle vyhlásenia Krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020.

- žiadame rodičov aby dohliadli počas doby uzavretia školy, aby sa žiaci študujúci na našej škole venovali individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí podľa pokynov pedagógov.  

Za porozumenie ďakujeme.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Trstenej informuje, že vzhľadom k prebiehajúcim opatreniam a vyhláseniu Krízového štábu SR plánovaný koncert ĽUDOVO – FOLKLÓRNEJ HUDBY v termíne 26. marec 2020 je ZRUŠENÝ. O možnosti presunutia koncertu na neskorší náhradný termín budeme vzhľadom k vyvíjajúcej situácii rokovať o možnostiach a následne o aktuálnom stanovisku informovať. Za porozumenie ďakujeme.  

Riaditeľstvo ZUŠ Trstená žiada rodičov a žiakov ktorí navštevujúci našu školu, aby dodržiavali nasledovné všeobecné preventívne ochranné opatrenia : 

  • Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy diet'a s príznakmi ochorenia (infekcie dýchacích ciest, ktoré má najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť').
  • pravidelne si umývať' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť' dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu    
  • Nedotýkať' sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť' do koša,
  • vyvarovať' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ', bolesť' hrdla a dýchavičnosť'.  
  • Bezodkladne informovať riaditeľstvo ZUŠ o prípadnej cestovateľskej anamnéze (ak niekto zo žiakov alebo ich rodinných príslušníkov bývajúcich v spoločnej domácnosti vycestoval, alebo sa vrátil z oblasti postihnutej koronavírusom).
  • Za pochopenie a rešpektovanie Vám vopred ďakujeme.   

Dňa 29.1.2020 sa uskutočnil zimný koncert, na ktorom vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ Trstená všetkých hudobných odborov. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

25.12. 2019 Jasličková akadémia Trstená

29.12. 2019 Vianočný koncert so zborom CD - Brezovica

6.1. 2020 Benefičný koncert na podporu slovenského projektu v Ugande

(hudobní hostia: Deti z Nižnej, Zbor Božského srdca Zábiedovo, speváčka Monika Ližbetin (Senec), zbor Mária)

11.1. 2020  Novoročný koncert Okoličné.

Základná umelecká škola v Trstenej pozýva všetkých na Zimný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 29.1.2020 (streda) o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Žiaci a pedagógovia ZUŠ sa tešia na stretnutie s vami. Plagát

Náhodný obrázok

20170530-12

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená