logo

Fotogaléria

Naše dve šikovné klavíristky sa 23. mája 2019 zúčastnili na celoslovenskej súťaži "Piano v modernom rytme" v Bojniciach. Saška Sluťáková sa umiestnila v konkurencii 51 účastníkov v 1. kategórii v striebornom pásme a v 2. kategórii Dominika Horňáková zo 43 konkurentov  v zlatom pásme. Úspešné žiačky pripravila Mgr. Zuzana Kolejáková. Gratulujeme.
Výsledky nájdete na nasledovnom odkaze: Súťaže 2018/19 | Základná umelecká škola Bojnice

V dňoch 13 - 17. mája 2019 sa konala v Námestove celoslovenská súťaž Biela Orava v hre na: akordeóne, husliach, heligónke, klavíri a gitare, na ktorej naši žiaci získali nasledovné ocenenia:
akordeón: IV. kat.
Nina Mičáňová - 2. miesto, z triedy p. uč. Štefana Zboju, DiS. art.,

klavír: IV. kat.
Dominika Horňáková - 2. miesto, z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej,

V. kat.
Andrej Šuvada - čestné uznanie, z triedy p. riad. Mgr. Andreja Škuláňa, DiS. art.,

husle: II. kat.
Ema Maťúsová - čestné uznanie, z triedy p. uč. Miroslava Štefana, DiS. art.,

III. kat.
Matúš Poláčik - čestné uznanie, z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.,
Alexandra Matisová - čestné uznanie, z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.,

IV. kat.
Lucia Poláčiková - čestné uznanie, z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.,
Monika Janotíková - čestné uznanie, z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.

Všetkým žiakom a pedagógom blahoželáme a ďakujeme za výbornú prezentáciu školy.

Základná umelecká škola v Trstenej v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ, Vás pozýva na Absolventský koncert spojený s výstavou absolventských prác žiakov výtvarného odboru, ktorý sa uskutoční dňa 28. 5. 2019 v Dome kultúry Trstená o 17:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť. Vstup je voľný. Príloha - plagát.

Dňa 15. 5. 2019 sa konal XXIV. ročník speváckej súťaže Matičný sláviček, ktorý organizuje naša ZUŠ Trstená v spolupráci s Miestnym spolkom Matice slovenskej v Trstenej. Zúčastnili sa na nej žiaci z okolitých základných škôl: Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Liesek, P. O. Hviezdoslava z Trstenej, R. Dilonga z Trstenej, Tvrdošín - Medvedzie, Nižná, Podbieľ, Zuberec a ZUŠ Nižná, ktorí predviedli výborné spevácke výkony. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a síl. Poďakovanie patrí hlavne všetkým vyučujúcim, účinkujúcim, Mestu Trstená a Matici slovenskej v Trstenej. Tešíme sa na stretnutie s Vami o rok.
Video záznamy II. a III. kategórie ako aj záznam niektorých jednotlivcov nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Matičný sláviček, Trstená 15. 5. 2019, II. kategória
Matičný sláviček, Trstená 15. 5. 2019, III. kategória
Lea Malatinková, Matičný sláviček, I. kat. 15. 5. 2019
Tobias Buš, Matičný sláviček, I. kat. 15. 5. 2019
Veď sa Krpeľany - Eva Dobrovolská
Ja bývam na jame - Rebeka Romaňáková

Niekoľko fotografií si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Dňa 10. 5. 2019 sa uskutočnila súťaž XVIII. Medzinárodný festival Euromusette a Goldentango Mladých akordeónistov v Rajeckých Tepliciach, na ktorom sa zúčastnila naša žiačka Ninka Mičáňová. Ninka súťažila v 2. kategórii a spomedzi 16. súťažiacich sa umiestnila na krásnom bronzovom mieste. Za skvelý predvedený výkon a chuť hrať na akordeóne jej srdečne gratulujeme k umiestneniu a prajeme veľa ďalších úspechov na súťažiach. Zároveň patrí poďakovanie aj p. uč. Zbojovi za vzornú prípravu žiačky na súťaž.

Ďalším koncertom, ktorý pripravila naša ZUŠ bol výchovný koncert pre žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ v Brezovici, ktorý sa uskutočnil 10. 5. 2019 na ich pôde v telocvični. Vystúpili na ňom žiaci hudobného odboru. Ďakujeme.

Vo štvrtok, dňa 9. 5. 2019, sa konalo na námestí M. R. Štefánika vystúpenie "Uličky Európy" pri príležitosti Dňa Európy. Vystúpili na ňom aj naši žiaci Martina Vranová - akordeón a Matúš Poláčik - heligónka pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS. art. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Dňa 2. 5. 2019 sa uskutočnil spoločný koncert, na ktorom vystúpili žiaci zo ZUŠ Trstená, ZUŠ A. Habovštiaka v Nižnej a ZUŠ Cífer, kde žiaci previedli nádherné tanečné choreografie. Poďakovanie patrí p. uč. Mgr. Mirke Malatinkovej, p. uč. Ľubovi Jarolínovi a p. uč. Diane Gajniakovej za prípravu celého koncertu. Prajeme všetkým veľa úspechov a síl v ďalšej spolupráci.

Náhodný obrázok

20170510-23

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená