logo

Fotogaléria

V dňoch 24. 4. až 27. 4. 2018 sa uskutočnila v Námestove súťaž Biela Orava v hre na akordeóne a klavíri, kde naši žiaci získali nasledovné ocenenie:
akordeón:
Matej Gregor - I. kategória - 2. miesto
Jozef Stas - II. kategória - 3. miesto
Nina Mičaňová - III. kategória - 2. miesto
Michal Pšitek - IV. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, DiS. art
klavír:
Rebeka Chreneková - I. kategória - 2. miesto
Dominika Horňáková - IV. kategória - Čestné uznanie
žiačky sú z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

Andrej Šuvada - IV. kategória - 1. miesto
žiak je z triedy p. riad. Mgr. Andreja Škuláňa, DiS. art.
Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ďalej veľa síl a úspechov.

Dňa 6.4. 2018 sa najstaršie žiačky tanečného odboru zúčastnili kastingu súťaže Orava má talent, ktorú organizuje Centrum voľného času Maják v Námestove. Predstavili sa tu s choreografiami Hairspray, Rositas a Koleso zo Šumiaca. O postupujúcich rozhodovala odborná porota a ich úloha nebola určite jednoduchá. Napokon vybrali 12 finalistov, ktorí predstavia svoj talent verejnosti v nedeľu 22. 4. 2018 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Námestove. Srdečne Vás pozývame ... príďte oceniť svojím potleskom talenty z celej Oravy ... medzi nimi i naše tanečníčky.
Ak by ste ich chceli podporiť už dnes ... zahlasujte za DFS Oravanček a ich videovizitku na FB stránke Centra voľného času Maják Námestovo... počíta sa každý "lajk" ... hlasovanie bude ukončené počas finálového programu v nedeľu 22. 4. 2018. Ďakujeme
https://www.facebook.com/cvcmajak/videos/1683889105029225/

V dňoch 17. a 19. 4. 2018 sa uskutočnili výchovné koncerty pre základné školy v obciach Suchá Hora, Vitanová a Brezovica, kde sa naši žiaci prezentovali svojim hudobným a tanečným umením. Pevne veríme, že láskou k umeniu pritiahneme ďalších nových žiakov.

Dňa 5. 4. 2018 sa uskutočnilo slávnostné posedenie Spoločnosti predškolskej výchovy v  okrese Tvrdošín, učiteliek MŠ z príležitosti Dňa učiteľov, kde naši žiaci pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS.art. vystúpili s krátkym kultúrnym programom, za čo im patrí veľká vďaka.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ pripravili na 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená Jarný koncert, v ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Za vytvorenie príjemnej atmosféry všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme.

Tento rok sa žiaci ZUŠ Trstená v C kategórii prebojovali cez okresné a krajské kolo do celoštátneho kola súťaže Hnúšťanský akord, ktorý sa konal v Hnúšti v dňoch 18. až 20. marca 2018. V celkovom poradi skončili na 6.mieste a získali titul MuMudr - muzikant mudrlant, ktorý si prevzali z rúk profesora Juraja Hatríka (viď foto). Víťazné priečky síce v tohtoročnom XX. ročníku nedosiahli, ale súťažnú atmosféru si naplno užili. Poďakovanie patrí hlavne žiakom a p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za vzornú reprezentáciu školy.
Súťažili žiaci: Karin Trstenská, Paula Šurinová a Jakub Barón. Na fotografii je vzadu Eva Čunderlíková (muzikológia, publicistika, hudobný manažment, notograf, pedagóg) a Juraj Hatrík (slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik).

Vo štvrtok, 22. marca 2018, sa v Kultúrnom dome v Nižnej stretli malí i väčší milovníci folklóru z celej Oravy. Matúško Baruta - žiak tanečného odboru sa tu predstavil v kategórii sólových spevákov s piesňami zo Zázrivej a umiestnil sa v striebornom pásme. Srdečne mu blahoželáme. p.uč. Ľ. Jarolín, M. Malatinková a vedenie školy.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov  pri ZUŠ, Vás pozýva na Jarný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. V programe vystúpia žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.Tešíme sa na Vašu účasť.

Náhodný obrázok

20170602-04

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená