logo

Fotogaléria

Dňa 21.6.2017 sa uskutočnil na námestí M.R. Štefánika v Trstenej Záverečný koncert - Sviatok hudby. Vystúpili na ňom žiaci hudobného odboru ZUŠ Trstená. Koncert sa uskutočnil v spolupráci MsKs Trstená a Hudobným centrom Bratislava. Poďakovanie patrí hlavne všetkým žiakom a pedagógom za prípravu tohto koncertu. Všetkým žiakom prajeme príjemné prázdniny a ostatným krásne leto a príjemnú dovolenku.

Dňa 1. - 2. 6. 2017 sa konala súťaž Euromusette Goldentago v Rajeckých Tepliciach s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa zúčastnili naši úspešní žiaci Patrik Šálka a Ninka Mičaňová z triedy p. uč. Štefana Zboju, DisArt. Obaja súťažili v 1. kategórii vo veľmi silnej konkurencií 35 žiakov zo Slovenska a Čiech. Naši žiaci sa umiestnili v krásnom striebornom pásme. Gratulujeme k vynikajúcemu výsledku a veríme, že i naďalej budú robiť dobré meno našej škole a mestu Trstená i v nasledujúcich rokoch. Poďakovanie patrí hlavne p. uč. Zbojovi,DisArt. za obetavú prípravu žiakov na súťaže a iné akcie.

Dňa 30. 5. 2017 sa konal v Dome kultúry Trstená Absolventský koncert spojený s výstavou prác žiakov našej ZUŠ.

Dňa 25. 5. 2017 sa zúčastnila naša žiačka Dominika Horňáková pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej celoslovenskej klavírnej súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde sa umiestnila v II. kategórií v zlatom pásme medzi  40 súťažiacimi. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú prípravu a reprezentáciu školy. Prajeme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.

Základná umelecká škola Trstená Vás pozýva na absolventský koncert, ktorý sa uskutoční dňa 30.5.2017 utorok o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. Vstup pre verejnosť je voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 12. 5. 2017 sa uskutočnila v Kremnici Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl Slovenska a Čiech, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci Ninka Mičáňová a Patrik Šálka. Obaja súťažili v II. kategórii, kde ich bolo 17. Vo veľmi silnej konkurencii sa nestratili, predviedli výborné výkony a skončili v krásnom striebornom pásme! Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a mesta. Veríme že i naďalej budú cvičiť a zúčastňovať sa na podobných akciách. Veľká vďaka patrí aj nášmu kolegovi p. uč Štefanovi Zbojovi za trpezlivú a obetavú prípravu žiakov na súťaže, v ktorých reprezentujú meno školy a mesta Trstená.

Dňa 9. a 10. 5. 2017 sa uskutočnili výchovné koncerty pre ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ Suchá Hora a ZŠ Vitanová. Veríme, že naše koncerty povzbudia ďalších nových žiakov, ktorí by mali záujem študovať na ZUŠ Trstená.

Dňa 4.5. a 5.5.2017 sa uskutočnila súťaž Biela Orava, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Všetkým žiakom a hlavne vyučujúcim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
klavír:
Dominika Horňáková - 3. kategória - 1. miesto - z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

akordeón:
Jozef Stas - 1. kategória - 3. miesto
Ninka Mičaňová - 2. kategória - 3. miesto
Patrik Šálka - 2. kategória - 1. miesto a absolutný viťaz
Michal Pšitek - 4. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, Dis. Art.

husle:
Matúš Poláčik - 2. kategória - čestné uznanie
Lucia Poláčiková - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.

gitara:
Karin Trstenská - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. Milana Geburu, Dis. Art.

Náhodný obrázok

20170321-01

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená