logo

Fotogaléria

Dňa 5. 4. 2018 sa uskutočnilo slávnostné posedenie Spoločnosti predškolskej výchovy v  okrese Tvrdošín, učiteliek MŠ z príležitosti Dňa učiteľov, kde naši žiaci pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS.art. vystúpili s krátkym kultúrnym programom, za čo im patrí veľká vďaka.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ pripravili na 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená Jarný koncert, v ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Za vytvorenie príjemnej atmosféry všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme.

Tento rok sa žiaci ZUŠ Trstená v C kategórii prebojovali cez okresné a krajské kolo do celoštátneho kola súťaže Hnúšťanský akord, ktorý sa konal v Hnúšti v dňoch 18. až 20. marca 2018. V celkovom poradi skončili na 6.mieste a získali titul MuMudr - muzikant mudrlant, ktorý si prevzali z rúk profesora Juraja Hatríka (viď foto). Víťazné priečky síce v tohtoročnom XX. ročníku nedosiahli, ale súťažnú atmosféru si naplno užili. Poďakovanie patrí hlavne žiakom a p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za vzornú reprezentáciu školy.
Súťažili žiaci: Karin Trstenská, Paula Šurinová a Jakub Barón. Na fotografii je vzadu Eva Čunderlíková (muzikológia, publicistika, hudobný manažment, notograf, pedagóg) a Juraj Hatrík (slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik).

Vo štvrtok, 22. marca 2018, sa v Kultúrnom dome v Nižnej stretli malí i väčší milovníci folklóru z celej Oravy. Matúško Baruta - žiak tanečného odboru sa tu predstavil v kategórii sólových spevákov s piesňami zo Zázrivej a umiestnil sa v striebornom pásme. Srdečne mu blahoželáme. p.uč. Ľ. Jarolín, M. Malatinková a vedenie školy.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov  pri ZUŠ, Vás pozýva na Jarný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. V programe vystúpia žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 27.februára 2018 v ZUŠ Tvrdošín prebehlo Krajské kolo súťaže Hnúšťanského akordu. Trojčlenné družstvo ZUŠ Trstená, v zložení: Paula Šurinová, Karin Trstenská a Jakub Barón, sa v "C" kategórii umiestnili na 1. mieste. Postupujú tak do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 18. a 19. marca 2018 v Hnúšti. Ďakujeme p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom za vzornú reprezentáciu. Želáme im veľa úspechov a síl v ďalšom celoštátnom kole.

V nedeľu, 18. 2. 2018 sa uskutočnilo Uvítanie detí do života v Msks Trstená. Na tomto podujatí spríjemnil poobedie svojím vystúpením v hre na akordeóne náš žiak Matej Gregor. Matej je žiakom prvého ročníka z triedy p. uč. Štefana Zboju. Ďakujeme žiakovi a p. učiteľovi za vzornú reprezentáciu školy.

Upozorňujeme rodičov, že žiak sa môže zo štúdia odhlásiť len k 31. januáru, alebo k 30. júnu príslušného školského roka. Odhlásenie žiaka vykonáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak formou písomnej žiadosti, ktorú doručí riaditeľovi školy poštou, osobne, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa. Príklad odhlášky tu.

Dňa 24. 1. 2018 sa v Trstenej, v kostole sv. Martina uskutočnil Novoročný koncert, na ktorom vystúpili žiaci hudobného odboru a ktorý v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ pripravila naša ZUŠ. Ďakujeme.

Náhodný obrázok

20161123-19

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená