logo

Fotogaléria

Dňa 9. a 10. 5. 2017 sa uskutočnili výchovné koncerty pre ZŠ s MŠ Brezovica, ZŠ Suchá Hora a ZŠ Vitanová. Veríme, že naše koncerty povzbudia ďalších nových žiakov, ktorí by mali záujem študovať na ZUŠ Trstená.

Dňa 4.5. a 5.5.2017 sa uskutočnila súťaž Biela Orava, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Všetkým žiakom a hlavne vyučujúcim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
klavír:
Dominika Horňáková - 3. kategória - 1. miesto - z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

akordeón:
Jozef Stas - 1. kategória - 3. miesto
Ninka Mičaňová - 2. kategória - 3. miesto
Patrik Šálka - 2. kategória - 1. miesto a absolutný viťaz
Michal Pšitek - 4. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, Dis. Art.

husle:
Matúš Poláčik - 2. kategória - čestné uznanie
Lucia Poláčiková - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. PaedDr. Judity Hencovskej, PhD.

gitara:
Karin Trstenská - 4. kategória - čestné uznanie
z triedy p. uč. Milana Geburu, Dis. Art.

Dňa 26. 4. 2017 sa uskutočnili dva výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. Poďakovanie patrí hlavne všetkým vyučujúcim a účinkujúcim, ktorí pripravili nádherný program. Tešíme sa s Vami na ďalšie koncerty a hlavne nových žiakov, ktorí by chceli študovať na Základnej umeleckej škole v Trstenej.

Pozor!  Zmena termínu konania súťaže.
Miestny odbor Matice Slovenskej a Základná umelecká škola Trstená vyhlasujú XXII. ročník speváckej súťaže ,,Matičný sláviček", ktorá sa uskutoční dňa 16. 5. 2017 v Dome kultúry v Trstenej. Prihlášky posielajte na adresu školy do 9. 5. 2017. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info v prihláške.

V dňoch 24. 3. až 25. 3. 2017 sa konalo tanečné sústredenie s tanečnou skupinou Brak dance, kde si naši tanečníci rozšírili a obohatili svoje tanečné skúsenosti v modernom tanci Break dance a tak strávili pre nich určite zaujímavé a príjemné dva dni.

Dňa 24. 3. 2017 sa uskutočnilo v Dome kultúry v Trstenej Ocenenie športovcov roka, na ktorom vystúpili naši žiaci Erika Žitňáková a Martina Vranová z triedy p. uč. Mareka Kuku, DiS. art. a tiež žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Mgr. Miroslavy Malatinkovej. Športovcom gratulujeme, žiakom a pedagógom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

V marci odštartovala naša ZUŠ sériu jarných koncertov. Po koncerte v Trstenej sa dňa 22. 3. 2017 uskutočnil Jarný koncert v ZŠ Suchá Hora. Vystúpili na ňom iba žiaci z elokovaného pracoviska Suchá Hora. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim za výbornú prípravu koncertu.

Dňa 21. 3. 2017 sa uskutočnil Jarný koncert ZUŠ Trstená, na ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a vyučujúcim za prípravu pekného koncertu. Tešíme sa na ďalšie koncerty a stretnutie s Vami.

Dňa 21.marca 2017 sa o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená uskutoční Jarný koncert, na ktorom vystúpia žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Náhodný obrázok

20170321-17

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená