logo

Fotogaléria

Ďalším koncertom, ktorý pripravila naša ZUŠ bol výchovný koncert pre žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ v Brezovici, ktorý sa uskutočnil 10. 5. 2019 na ich pôde v telocvični. Vystúpili na ňom žiaci hudobného odboru. Ďakujeme.

Vo štvrtok, dňa 9. 5. 2019, sa konalo na námestí M. R. Štefánika vystúpenie "Uličky Európy" pri príležitosti Dňa Európy. Vystúpili na ňom aj naši žiaci Martina Vranová - akordeón a Matúš Poláčik - heligónka pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS. art. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Dňa 2. 5. 2019 sa uskutočnil spoločný koncert, na ktorom vystúpili žiaci zo ZUŠ Trstená, ZUŠ A. Habovštiaka v Nižnej a ZUŠ Cífer, kde žiaci previedli nádherné tanečné choreografie. Poďakovanie patrí p. uč. Mgr. Mirke Malatinkovej, p. uč. Ľubovi Jarolínovi a p. uč. Diane Gajniakovej za prípravu celého koncertu. Prajeme všetkým veľa úspechov a síl v ďalšej spolupráci.

Žiaci Základnej umeleckej školy v Trstenej výtvarného odboru, pod vedením p. uč. Mgr. art. Miroslava Knapa, pripravili toto Veľkonočne vajíčko, ktoré je vystavené v Trstenej pred farským úradom. Prajeme Vám krásne a požehnane Veľkonočne sviatky.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so ZUŠ Cífer a ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej, Vás pozývajú na spoločný koncert, ktorý sa uskutoční 2. a 3. mája 2019, na ktorom vystúpia žiaci s tanečnými a hudobnými číslami. Veríme, že neodmietnete toto pozvanie a tešíme sa na Vašu účasť. Vstupné je dobrovoľné. Viac podrobností v prílohe.

Mesto Trstená Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953, 028 01 Trstená
s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2019
Viac podrobnosti v prílohe.

Dňa 18.3.2019 sa uskutočnil Jarný koncert, na ktorom vystúpili žiaci z hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Veľmi dobrou hudbou a tanečnou choreografiou priblížili naši žiaci príchod jari. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami.

Dňa 14. marca 2019 nás Tanečný odbor ZUŠ Trstená reprezentoval na regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov pod názvom Oravské krpčeky 2019 v Nižnej, kde získali zlaté pásmo a cenu absolútny víťaz.
Poďakovanie patrí hlavne našim pedagógom p. uč. Mgr. Miroslave Malatinkovej, p. uč. Ľubovi Jarolínovi a naším žiakom za prípravu a vzornú reprezentáciu školy a mesta Trstená. Želáme im veľa úspechov a síl v krajskom kole.

Náhodný obrázok

20171122-13

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená