logo

Fotogaléria

Dňa 11. 5. 2018 sa konala v kostole sv. Martina v Trstenej Noci na veži. Vystúpili na nej žiaci p. uč. Mareka Kuku: Martina Vranová, Sebastian Leštinský, Tobias Hurák, Vladimír Dudášik a hosť - bývalá žiačka, v súčasnosti poslucháčka 6. roč. Konzervatória J. L. Bellu v BB, Veronika Feilhauerová.

Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnil výjazdový koncert v družobnom meste Hořice. Vystúpili na ňom žiaci hudobného a tanečného odboru, kde sa predviedli výborným vystúpením a reprezentovali nielen seba, ale i školu a mesto Trstená.
Poďakovanie patrí hlavne naším žiakom a učiteľom a tiež organizátorom koncertu ZUŠ a mestu Hořice. Veríme, že spolupráca s družobnými mestami bude i naďalej pokračovať.

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnili výchovné koncerty pre materské a základné školy v Trstenej. Naši žiaci a vyučujúci svojím umením predviedli krásne hudobné, výtvarné a tanečné vystúpenia.

V dňoch 24. 4. až 27. 4. 2018 sa uskutočnila v Námestove súťaž Biela Orava v hre na akordeóne a klavíri, kde naši žiaci získali nasledovné ocenenie:
akordeón:
Matej Gregor - I. kategória - 2. miesto
Jozef Stas - II. kategória - 3. miesto
Nina Mičaňová - III. kategória - 2. miesto
Michal Pšitek - IV. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, DiS. art
klavír:
Rebeka Chreneková - I. kategória - 2. miesto
Dominika Horňáková - IV. kategória - Čestné uznanie
žiačky sú z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

Andrej Šuvada - IV. kategória - 1. miesto
žiak je z triedy p. riad. Mgr. Andreja Škuláňa, DiS. art.
Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ďalej veľa síl a úspechov.

Dňa 6.4. 2018 sa najstaršie žiačky tanečného odboru zúčastnili kastingu súťaže Orava má talent, ktorú organizuje Centrum voľného času Maják v Námestove. Predstavili sa tu s choreografiami Hairspray, Rositas a Koleso zo Šumiaca. O postupujúcich rozhodovala odborná porota a ich úloha nebola určite jednoduchá. Napokon vybrali 12 finalistov, ktorí predstavia svoj talent verejnosti v nedeľu 22. 4. 2018 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Námestove. Srdečne Vás pozývame ... príďte oceniť svojím potleskom talenty z celej Oravy ... medzi nimi i naše tanečníčky.
Ak by ste ich chceli podporiť už dnes ... zahlasujte za DFS Oravanček a ich videovizitku na FB stránke Centra voľného času Maják Námestovo... počíta sa každý "lajk" ... hlasovanie bude ukončené počas finálového programu v nedeľu 22. 4. 2018. Ďakujeme
https://www.facebook.com/cvcmajak/videos/1683889105029225/

V dňoch 17. a 19. 4. 2018 sa uskutočnili výchovné koncerty pre základné školy v obciach Suchá Hora, Vitanová a Brezovica, kde sa naši žiaci prezentovali svojim hudobným a tanečným umením. Pevne veríme, že láskou k umeniu pritiahneme ďalších nových žiakov.

Dňa 5. 4. 2018 sa uskutočnilo slávnostné posedenie Spoločnosti predškolskej výchovy v  okrese Tvrdošín, učiteliek MŠ z príležitosti Dňa učiteľov, kde naši žiaci pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS.art. vystúpili s krátkym kultúrnym programom, za čo im patrí veľká vďaka.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ pripravili na 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená Jarný koncert, v ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Za vytvorenie príjemnej atmosféry všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme.

Náhodný obrázok

20161123-30

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená