logo

Fotogaléria

V dňoch 17. a 19. 4. 2018 sa uskutočnili výchovné koncerty pre základné školy v obciach Suchá Hora, Vitanová a Brezovica, kde sa naši žiaci prezentovali svojim hudobným a tanečným umením. Pevne veríme, že láskou k umeniu pritiahneme ďalších nových žiakov.

Dňa 5. 4. 2018 sa uskutočnilo slávnostné posedenie Spoločnosti predškolskej výchovy v  okrese Tvrdošín, učiteliek MŠ z príležitosti Dňa učiteľov, kde naši žiaci pod vedením p. uč. Bc. Mareka Kuku, DiS.art. vystúpili s krátkym kultúrnym programom, za čo im patrí veľká vďaka.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ pripravili na 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená Jarný koncert, v ktorom vystúpili žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Za vytvorenie príjemnej atmosféry všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme.

Tento rok sa žiaci ZUŠ Trstená v C kategórii prebojovali cez okresné a krajské kolo do celoštátneho kola súťaže Hnúšťanský akord, ktorý sa konal v Hnúšti v dňoch 18. až 20. marca 2018. V celkovom poradi skončili na 6.mieste a získali titul MuMudr - muzikant mudrlant, ktorý si prevzali z rúk profesora Juraja Hatríka (viď foto). Víťazné priečky síce v tohtoročnom XX. ročníku nedosiahli, ale súťažnú atmosféru si naplno užili. Poďakovanie patrí hlavne žiakom a p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za vzornú reprezentáciu školy.
Súťažili žiaci: Karin Trstenská, Paula Šurinová a Jakub Barón. Na fotografii je vzadu Eva Čunderlíková (muzikológia, publicistika, hudobný manažment, notograf, pedagóg) a Juraj Hatrík (slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik).

Vo štvrtok, 22. marca 2018, sa v Kultúrnom dome v Nižnej stretli malí i väčší milovníci folklóru z celej Oravy. Matúško Baruta - žiak tanečného odboru sa tu predstavil v kategórii sólových spevákov s piesňami zo Zázrivej a umiestnil sa v striebornom pásme. Srdečne mu blahoželáme. p.uč. Ľ. Jarolín, M. Malatinková a vedenie školy.

Základná umelecká škola Trstená v spolupráci so združením rodičov  pri ZUŠ, Vás pozýva na Jarný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14. 3. 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. V programe vystúpia žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru.Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 27.februára 2018 v ZUŠ Tvrdošín prebehlo Krajské kolo súťaže Hnúšťanského akordu. Trojčlenné družstvo ZUŠ Trstená, v zložení: Paula Šurinová, Karin Trstenská a Jakub Barón, sa v "C" kategórii umiestnili na 1. mieste. Postupujú tak do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 18. a 19. marca 2018 v Hnúšti. Ďakujeme p. uč. Mgr. Zuzane Kolejákovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom za vzornú reprezentáciu. Želáme im veľa úspechov a síl v ďalšom celoštátnom kole.

V nedeľu, 18. 2. 2018 sa uskutočnilo Uvítanie detí do života v Msks Trstená. Na tomto podujatí spríjemnil poobedie svojím vystúpením v hre na akordeóne náš žiak Matej Gregor. Matej je žiakom prvého ročníka z triedy p. uč. Štefana Zboju. Ďakujeme žiakovi a p. učiteľovi za vzornú reprezentáciu školy.

Náhodný obrázok

20170227-01

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená