logo

Fotogaléria

Dňa 3.6.2018 sa konal v Tvrdošíne Chrámový koncert, kde vystúpila a našu školu reprezentovala naša žiačka Martina Vranová z triedy p. uč. Mareka Kuku.

V stredu, 30. 5. 2018, sa v sále Domu kultúry v Trstenej uskutočnil Absolventský koncert našej Základnej umeleckej školy, ktorý bol spojený s výstavou absolventských výtvarných prác. Veríme, že vystúpenia žiakov Vás zaujali. Prajeme im ešte veľa ďalších úspešných vystúpení aj po ukončení štúdia na našej ZUŠ.

Dňa 24. 5. 2018 sa naši žiaci zúčastnili v Bojniciach celoslovenskej klavírnej súťaže PIANO V MODERNOM RYTME. Úspešne našu školu reprezentovali pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej v nasledovných kategóriách. Prajeme im veľa úspechov síl.
II. kategória sólo hra na klavíri – Dominika Horňáková – strieborné pásmo
II. kategória štvorručná hra – D. Horňáková a V. Sokolovská – bronzové pásmo
III. kategória sólo hra na klavíri – Veronika Sokolovská – bronzové pásmo

Dňa 22. 5. 2018 sa uskutočnil 7. ročník regionálnej súťaže v sólovej hre na dychové nástroje, ktorú organizovala naša ZUŠ. Predsedníčkou poroty bola p. uč. Mgr. art. Michaela Forgáčova zo ZUŠ Spišské Vlachy a ďalší členovia poroty p. uč. Bc. Tatiana Tonhajserová zo ZUŠ Bojnice a p. uč. Peter Tretina, DiS. art. zo ZUŠ Trstená. Poďakovanie patrí všetkých žiakom a vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na súťaž. Želáme im veľa síl a ďalších úspechov v živote.
Celkové vyhodnotenie zo súťaže nájdete v prílohe.

Základná umelecká škola v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ, Vás pozýva na Absolventský koncert spojený s výstavou absolventských výtvarných prác, ktorý sa uskutoční dňa 30.5.2018 (streda) o 17:00 hod. v sále Domu kultúry v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť. Príloha - plagát

Dňa 11. 5. 2018 sa konala v kostole sv. Martina v Trstenej Noci na veži. Vystúpili na nej žiaci p. uč. Mareka Kuku: Martina Vranová, Sebastian Leštinský, Tobias Hurák, Vladimír Dudášik a hosť - bývalá žiačka, v súčasnosti poslucháčka 6. roč. Konzervatória J. L. Bellu v BB, Veronika Feilhauerová.

Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnil výjazdový koncert v družobnom meste Hořice. Vystúpili na ňom žiaci hudobného a tanečného odboru, kde sa predviedli výborným vystúpením a reprezentovali nielen seba, ale i školu a mesto Trstená.
Poďakovanie patrí hlavne naším žiakom a učiteľom a tiež organizátorom koncertu ZUŠ a mestu Hořice. Veríme, že spolupráca s družobnými mestami bude i naďalej pokračovať.

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnili výchovné koncerty pre materské a základné školy v Trstenej. Naši žiaci a vyučujúci svojím umením predviedli krásne hudobné, výtvarné a tanečné vystúpenia.

V dňoch 24. 4. až 27. 4. 2018 sa uskutočnila v Námestove súťaž Biela Orava v hre na akordeóne a klavíri, kde naši žiaci získali nasledovné ocenenie:
akordeón:
Matej Gregor - I. kategória - 2. miesto
Jozef Stas - II. kategória - 3. miesto
Nina Mičaňová - III. kategória - 2. miesto
Michal Pšitek - IV. kategória - 3. miesto
žiaci sú z triedy p. uč. Štefana Zboju, DiS. art
klavír:
Rebeka Chreneková - I. kategória - 2. miesto
Dominika Horňáková - IV. kategória - Čestné uznanie
žiačky sú z triedy p. uč. Mgr. Zuzany Kolejákovej

Andrej Šuvada - IV. kategória - 1. miesto
žiak je z triedy p. riad. Mgr. Andreja Škuláňa, DiS. art.
Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme ďalej veľa síl a úspechov.

Dňa 6.4. 2018 sa najstaršie žiačky tanečného odboru zúčastnili kastingu súťaže Orava má talent, ktorú organizuje Centrum voľného času Maják v Námestove. Predstavili sa tu s choreografiami Hairspray, Rositas a Koleso zo Šumiaca. O postupujúcich rozhodovala odborná porota a ich úloha nebola určite jednoduchá. Napokon vybrali 12 finalistov, ktorí predstavia svoj talent verejnosti v nedeľu 22. 4. 2018 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Námestove. Srdečne Vás pozývame ... príďte oceniť svojím potleskom talenty z celej Oravy ... medzi nimi i naše tanečníčky.
Ak by ste ich chceli podporiť už dnes ... zahlasujte za DFS Oravanček a ich videovizitku na FB stránke Centra voľného času Maják Námestovo... počíta sa každý "lajk" ... hlasovanie bude ukončené počas finálového programu v nedeľu 22. 4. 2018. Ďakujeme
https://www.facebook.com/cvcmajak/videos/1683889105029225/

Náhodný obrázok

20170602-03

Odkazy

Copyrigcht © 2020 ZUŠ Trstená