logo

Fotogaléria

Naša žiačka, Bianka Knapová, pod vedením p. uč. Mgr. art. Miroslava Knapa vytvorila grafickou technikou kolorovaný Lept a získala na celoslovenskej výtvarnej súťaží Bienále na tému NOVOROČENKY čestné uznanie v 2. kategórií (11-14 roč.). Do súťaže sa prihlásilo 23 škôl. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl a úspechov v ďalších súťažiach.

Vážení rodičia!
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončil vo februári 2019 1 člen funkčné obdobie v Rade školy pri ZUŠ v Trstenej.

Na základe výzvy mesta Trstená v zmysle § 25 , ods. 1. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 10.apríla 2008 Vám oznamujem, že voľba 1 člena do Rady školy na obdobie 2019 - 2020 za rodičov na našej Základnej umeleckej škole sa uskutoční pred koncertom dňa:

18. marca 2019 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v Dome kultúry Trstená.

V prípade, že chcete kandidovať do RŠ, zakrúžkujte ÁNO na tejto návratke /resp. zakrúžkujte NIE, ak nechcete byť volení do RŠ a uvedení na kandidátnej listine./

NÁVRATKU podpíšte a odovzdajte /prostredníctvom Vášho syna, resp. dcéry/ Vášmu triednemu učiteľovi najneskôr do 15. marca 2018. Kandidátna listina sa vytvorí len z rodičov, ktorí sa chcú stáť členmi RŠ. Ďalšie podrobnosti o priebehu volieb Vám vysvetlíme pred samotným hlasovaním 18. marca 2019. Pripomínam, že právo voliť , resp. byť volený do RŠ má každý rodič.

Vážení rodičia! Verím že sa volieb do RŠ zúčastnite v čo najväčšom počte .

Upozornenie: Ak máte na škole viac deti, voliť a na kandidátnej listine môžete byť len raz!

Príloha: Oznámenie a návratka

Základná umelecká škola v Trstenej, v spolupráci so združením rodičov ZUŠ, Vás pozýva na Jarný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 18. 3. 2019 v pondelok o 17:00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 22. 1. 2019 sa konal v Dome kultúry Trstená Novoročný koncert, ktorý v spolupráci so združením pri ZUŠ Trstená pripravila naša ZUŠ. Na koncerte vystúpili žiaci hudobného a výtvarného odboru. Veríme, že vystúpenia žiakov Vás zaujali a tešíme sa na ďalšie koncerty s Vami.

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnil vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej Vianočný koncert ZUŠ Trstená. Veríme, že sme našou hudbou spríjemnili krásnu predvianočnú atmosféru.
Prajeme požehnané Vianoce sviatky a šťastný Nový rok 2019.

Základná umelecká škola v Trstenej, v spolupráci so združením rodičov ZUŠ, Vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 19.12.2018 v stredu o 16:00 hod. v Rímsko- katolíckom kostole sv. Martina v Trstenej. Vstup je voľný. Tešíme sa na Vašu účasť. Príloha - plagát.

V stredu, 21. 11. 2018, sa v Dome kultúry Trstená konal Verejný koncert, ktorý v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ Trstená pripravila naša ZUŠ. O atmosfére koncertu hovoria aj naše fotografie.

V mesiaci október 2018 sme zrekonštruovali v budove ZUŠ Trstená nevyužitú starú dvojgaráž na jednu väčšiu triedu, ktorá bude dočasne slúžiť pre tanečný odbor a zároveň slúžiť ako malá koncertná sála pre triedne prehrávky a menšie koncerty. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo zrekonštruovať, pretože v budove ZUŠ nebola takáto väčšia miestnosť a všetky menšie koncerty sme museli organizovať v Dome kultúry Trstená.

Základná umelecká škola v Trstenej v spolupráci so združením rodičov pri ZUŠ Trstená, Vás pozýva na verejný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2018 (v stredu) o 17:00 hod. v Dome kultúry Trstená. Tešíme sa Vašu účasť. Vstup je voľný. Príloha: plagát

Náhodný obrázok

20170517-10

Odkazy

Copyrigcht © 2022 ZUŠ Trstená